News and Blog

सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी‍, कर्मचारी ज्यूहरु मा लुम्बिनी बाैद्ध विश्वविद्यालयकाे Website मा हार्दिक स्वागत छ ।

Notices

सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी‍, कर्मचारी ज्यूहरु मा लुम्बिनी बाैद्ध विश्वविद्यालयकाे Website मा हार्दिक स्वागत छ ।