News and Blog

लुम्बिनी बाैद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस लुम्बिनीकाे मिति २०/३/ १५ गते एक दिने प्रशासनिक प्रशिक्षण सम्पन भयाे ।

1719725743036
News

लुम्बिनी बाैद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस लुम्बिनीकाे मिति २०/३/ १५ गते एक दिने प्रशासनिक प्रशिक्षण सम्पन भयाे ।